Deltidsarbete blir att under föräldraledighet lämna - hur pension?

Fråga:

Du har rätt till föräldraledighet efter moderskap 3 år. Detta kommer att vara så på pensionen, när du skulle ha arbetat här 3 år (säga full lön). Men hur är det om man utgår från en position som deltidsanställda vid denna tid? Denna avgift kommer att debiteras dessutom eller bara denna avgift kommer att tillämpas och brutto lön innan mammaledigheten krävs inte som grund för beräkningen? Eller alltid den högre lönen kommer att fastställas för dessa 3 år?


Svar:

En ytterligare innehåll kommer också att tillämpas under Kndererziehungszeit.

Det ökar i alla fall av pensionsrättigheter.