Den bästa tiden att sätta på du skärmsläckare?

När du inte använder datorn.