Den besynnerliga händelsen med hunden i natt-relationen?

Det kallades budy dåre