Den brittiska kallar det A knacka på men vad göra amerikanerna kallar det?

Den brittiska kallar det A knacka på men vad göra amerikanerna kallar det?

Jag har hört uttrycket, "Peka" i vissa delar av USA, men den vanligare termen är, "Kran".