Den genomsnittliga Amerikanen äta bittermelons?

Jag bor i en stor varierad stad med dess egna Chinatown. De flesta människor utanför denna gemenskap som jag har talat med har ingen aning om vad jag pratar om när jag nämner bittermelon. Jag måste säga "nej".