Den genomsnittliga längden på straff i ett affärsbrev är trettio till fyrtio ord?

Den genomsnittliga längden på straff i ett affärsbrev är trettio till fyrtio ord?

Påståendet är falskt. En mening i ett affärsbrev är så länge det behöver vara, men absolut inte längre än så! I ett affärsbrev behöver du förmedla all den information som krävs för att uppnå syftet med brevet, så dömer längd inte är en faktor (om det inte är en springa på mening, då den måste redigeras). Exempel på lämpliga meningar:

  • Vid den tidpunkt då jag köper denna produkt, var det i en oöppnad kartong alla tätningar intakt och utan skador eller tecken på misskötsel eller vatten exponering syns på exteriören. (32 ord, längre än genomsnittet)
  • Mr Swanson är också lämplig för detta ansvar på grund av sin mångåriga erfarenhet.
  • Man jag har nöjet att närvara vid detta möte. Tack för inbjudan.

Längden av meningen, den genomsnittliga eller inte, är inte viktigt; informationen tydligt och är koncist viktigt.