Den planet som du kallar jorden har hur många huvudsakliga lager?

Den planet som du kallar jorden har hur många huvudsakliga lager?

Planet vi kallar jorden har 4 lager