Den returnerar pengar av, eller av Wibex trust GmbH inom en snar framtid?

Fråga:

Är kommer kunden men satte av och skjuta upp. Nu är min advokat också på hans förstånd slut. Vad kan jag göra, vad er jag förment till bara annat? Som har ett tips eller kan hjälpa mig? Är jag blivit lurad här?


Svar:

Även väntar jag mina pengar av WIBEX. Hade talat med min skatterådgivare om detta ämne och han lovade mig att arbeta i detta ämne med deltagande lån och förutom samråda med sina advokater och Professor i skatterätt vid den kommande träff. Nu han ringde mig och sa, vi har lösningen, finns det pengar! Du ritar ett partiarisches lån och sådan görs uteslutande inkomst inkomst beroende på. Men WIBEX aldrig har gjort vinst enligt saldon i Bundesanzeiger. Så får jag tillbaka nu dras skatt på kapitalvinster direkt från IRS. Du har beskattas de så kallade intäkter direkt ut till er, också under tiden. Men då var inte beskattningsbar inkomst, men återbetalningar på din investerat kapital! Jag ska låta laddning med väntande skatteinbetalningar. Super tack Hannes, sa jag, sedan göra tid - du har helt fria tyglar!