Dental olycka sedan 5 J aldrig i behandling, AOK betalar ingenting för tandproteser, repareras?

Fråga:

Jag har tyvärr calamity hos tandläkaren, hade inte längre behandling i 5 år, AOK betalar nästan ingenting för tand byte, jag behöver snart. Kan jag "fixa" min misslyckande på AOK?


Svar:

1) besparing! Också med bonus häfte om knappast bli.

2.) kanske i ERGO direct? Vi ser fram emot.

Lycka till

Barmer