Det är handel med utländska aktier (ADR), har samma antal certifikat som aktierna?

Fråga:

Det finns också handel med certifikat för utländska lager kallas också ADR. Har du samma antal certifikat som aktierna? Och som utfärdar dessa certifikat?


Svar:

Nej. ADRs eller förvaringsbevis utfärdas normalt av amerikanska banker så att US certifikat finns som kan investera i amerikanska pensionsfonder osv...