Det finns även försäkring som tar skada, som orsakats av en hund?

Fråga:

Min fråga är därför att jag kan tänka mig, att, till exempel en liten Tax kan orsaka så mycket skada och du sedan inte nödvändigtvis behöver en egen hund ansvarsförsäkring. Det finns ansvarsförsäkring som är hunden?


Svar:

I Niedersachsen finns det även en lagstadgad skyldighet för varje hundägare att ingå en motsvarande ansvarsförsäkring för sällskapsdjur egendomsrätt nyligen.

Och om du tror att en Tax är inte kritisk: min bror kom till fallet, som en Tax, som "faktiskt" med älskarinna på en koppel på sidan av vägen, såg en kompis på andra sidan och plötsligt sköt med sin cykel.

Min bror var i sjukhuset i veckor, blev opererad flera gånger, och hans axel är och förblir permanent begränsat mobil.

Innehavaren här inte Lyckligtvis hade en lämplig ansvarsförsäkring, då han skulle se nu ganska gammal!