Det finns en fast punkt i tiden, när pengaöverföringar utförs?

Fråga:

Banker faktiskt satt datum för överföring eller finns det en viss tid när bankerna utför transatkionen (detta är samma då alla?)? Hur vet jag när bankerna göra överföringar?


Svar:

Bankerna satt de interna bokning tiderna. Utförandet av överföringar (betalningsuppdrag), det fastställs i civillagen att dessa anses effektivt med mottagandet av banken. Träder in i kontraktet i slutet av bankdagen, ordningen kan betraktas som den följande dagen wirskam. För att förstå vad "i slutet av Geschäftsteages", definieras just inte, så några banker på 14:00 eller mer också frsit för betalningar för verkställighet på samma dag. Gånger en lär sig endast på respektive Bank eller finns i listan pris-till prestanda.