Det finns en lagstadgad tidsfrist för meddelandet av driftskostnader?

Fråga:

Hej! Jag fick min serviceavgift bosättningen för 2009 strax före jul uppenbarligen en efterskottsbetalning :( Finns det en lagstadgad period, där en hyresvärd måste lämna in den serviceavgift bosättningen hyresgästen?


Svar:

Ja, det finns (BGB § 556 punkt 3 meningen 2 och 3:

"Bosättningen är åtminstone fram till slutet av den tolfte månaden efter periodens utgång fakturering att informera hyresgästen. Efter denna period, att göra en ytterligare efterfrågan av hyresvärden, dvs om inte hyresvärden inte ansvarar senkomna påståendet. "."

Men detta hjälpa dig?

Vad är hus-vanligt debiteringsperioden?

Det finns skäl till förseningen?

Vilka konsekvenser har en försenad eller icke mall? Begäran kan vara om tillbaka (och vars preskriptionstid) alla avgifter förutbetalda eller inte bara betala ytterligare skatt?