Det finns en skuld försäkring som betalar för kränkning inkompetent barn?

Fråga:

Normalt betalar ansvarsförsäkring inte Ja om en skada orsakas av ett tort-unfaehiges barn. Det var viktigt, eftersom jag skulle vilja betala skadorna är mitt barn också. Var kan jag hitta en tariff som täcker också fallet?


Svar:

Om du bryr dig, bör du välja en lämplig tariff som täcker detta. Det finns vissa erbjudanden att göra så. Många familjepolitik täcka detta. HanseMerkur erbjuder kan du hitta z.B på InterRisk eller HUK24.