Det finns ett dekret för förtida återbetalning av utbildningen?

Fråga:

Så hur jag har informerat mig om, finns det möjlighet att betala dem i förväg tillbaka i utbildning krediten. När jag träffade krediten en Tilgen, så skulle banken kunde lägga den på längre och bättre ännu (jag är säker som kan bättre investera pengarna och uppnå högre avkastning när jag tar dem) och således skapa mer intresse. Det finns så alla rabatter av avskrivningar, om detta betalas samtidigt tillbaka?


Svar:

Nope :-) som alla andra lån också. Om du använt tilgst, måste du betala ränta på något sätt. Fastighetsfinansiering, köpte du särskilda betalningar via högre räntor. Banken har det kostnader genom försäljning. Varför ska hon belöna någon, vilket ökar? Antar att det inte kan hitta någon som vill ha sina pengar? Otroligt nog redan klart. Men bankerna lever, att inte ge pengar, det är att ha att ge den. Läs "vänner igen genom kontraktet, eftersom exakt den säger hur mycket ränta trots återbetalning beror. Men en utbildning kredit är inte en BAföG, men en billig finansiering.