Det finns finansiella rådgivare för fattiga människor?

Fråga:

Finansiell rådgivning råd bara människor som har mycket pengar. Men det men den "lilla" människor har det mycket svårare att komma överens med sina pengar och därmed mest meningsfullt att ta itu. Är det något liknande för fattiga människor??


Svar:

Det är gäldenären konsulterna och om det är bara mer knappa medel för att göra, sedan eventuellt också som familj rådgivning.