Det finns fortfarande en subvention för ett par glasögon av sjukförsäkringen (för första gången krävs?)

Fråga:

Vet någon om sjukförsäkringen ger alls, om du behöver ett par glasögon. Jag noterar att jag ser inte hisstyg efter avståndet. Har möte med doc nästa vecka. Fram till nu alltid korrekt sett. Betala allt ur egen ficka, eller är det fortfarande ett bidrag? Tack


Svar:

hittade på nätet: visuella hjälpmedel av hälso-och sjukvård reformera sedan 1 januari 2004 bara barn och unga människor upp till 18 år och gravt synskadade vuxna bidrag. De tidigare betalda är elimineras. För försäkrade som har avslutat 18 år, den visuella hjälpmedel rätten att, om de har en svår synskada åtminstone på nivå 1 på grundval av deras synskada eller blindhet, enligt klassificering rekommenderas av Världshälsoorganisationen graden av synnedsättning i båda ögonen (§ 33 punkt 2 SGB V)