Det finns fyra arvtagare, med 87,5%, fjärde med 12,5% laddad, som kan stoppa hus försäljning med färre procentsatser?

Heinz:

Är en gemenskap av fyra arvingar / Grundsückseigentümer är i "odelade gemenskap av arvingar". Tre vill sälja, ett arv sätter över med dess belopp spelar ingen roll.

Ingen köpare hittas den, som köper 87,5% av mark (civillagen se arv köpa § 2371 ff).

Han är fortfarande ovilliga att godta någon av de andra arvingarna kan begära auktionen av bodelning. Kostnaderna för förfarandet tas från av avskärmning försäljning. Alla fyra är förlorare.