Det finns ingen djurhållningsperioden, sodasss jag skickat kort kan kasta bort?

Fråga:

Min mor får av alltid kort som kan hålla dem, om det är en donation för "Klubben" av henne korten levereras.

Så långt har det alltid efterkom denna begäran/inbjudan även om de korten, varken beställt eller behöver.

Är det sant att det inte längre under djurhållningsperioden och vi kunde bara kasta bort så den kort utan att donera?


Svar:

Höger, lätt bortskaffas.