Det finns specifikationer, hur ofta räntan för Penningmarknaden konton kan förändras?

Fråga:

Det finns specifikationer, hur ofta räntan för Penningmarknaden konton per år bör förändras?


Svar:

Nej. Dagars pengarna innebär en rörlig ränta - som namnet antyder - i värsta fall av daglig växlande intresse. Men vet jag detta teoretiska fall hittills av någon bank.

I praktiken, men ganska kvartalsvis ändra dag monetära förhållanden eller förbli konstant under en ännu längre tid. De är vanligtvis snabbt justerade om räntorna sjunka eller långsammare anpassas om de stiga :-)