Det finns vissa begränsningar Jude inför durinq transport och i lägren?

Det finns vissa begränsningar Jude inför durinq transport och i lägren?

äta, rörelse (båda sorter)