Det norr afrikanska landet blev självständigt från Frankrike 1962?

Algeriet blev självständigt från Frankrike efter ett långt krig som slutade i 1962.