Det som gör vatten en bra kylarvätska?

Det som gör vatten en bra kylarvätska?

För det första är vatten en vätska vid vanligaste temperaturer, så det kan flyttas av en pump.

För det andra krävs vatten en stor mängd energi för att öka dess temperatur.
Vatten har näst högsta specifika värmekapacitet av alla kända ämnen, efter ammoniak. Detta gör att vattnet kan användas att bära en stor mängd energi (värme) från ett objekt och sedan släppa det värmen (nedvarvning) när det är i en svalare miljö.

Vatten har en specifik värmekapacitet på 4186.
Detta innebär att det krävs 4186 joule energi för att öka temperaturen hos 1kg vatten med 1 grader Celsius.

I jämförelse här är den specifika Värmekapaciteten av flera andra ämnen:-

Air = 1003.5
Kvicksilver = 139,5
Etanol = 2440
Bensin = 2220
Vatten = 4186

Det är icke brandfarlig är också av värde i många kyla relaterade program.
Det är också billigt, giftfria och säkra att hantera.

Se nedan.
http://en.wikipedia.org/wiki/Specific_heat_capacity

(Kan du rekommendera mig snälla, om detta svar är till hjälp.)