Deutsche Bank (Maestro kort) är hur det dagliga ATM beräknade priset och där kan det ses.

Fråga:

God dag, som kan berätta hur man dagligen beräkna den faktiska dagliga valutakursen på Deutsche Bank (Maestrro kort) på bankomater i de (icke-europeiska länderna, Thailand).


Svar:

Denna kurs är fast besluten att inte datum för betalning, men vid tiden för överföringen. Det är förmodligen två eller tre, beroende på vilken valuta. För fastställande av USD skulle vara maj 09-10:00, 12-13:00 och 16-17:00. För andra valutor finns det bara en fixande i lunchtid eller eftermiddag. Det skulle sannolikt baht.

Du kan titta avistakursen till Fixingzeiten som en indikation och sedan lösa spridningen mellan erbjudandet och fråga pris på banken. Det finns inga fasta regler för detta.

Spridningen är angiven i procent eller kärnor.

Be banken.