Djur som äter både växter och andra djur kallas vad?

Djur som äter både växter och djur kallas:
Allätande djur som endast äter kött kallas:
Köttätare

Djur som äter bara växter kallas:
Växtätare