Domstolen och advokat avgifter om betalningsföreläggande 10.000 euro?

Fråga:

Fallet just nämnde, har jag en fråga. Vad kostade mig faktiskt på domstolen och advokat kostar en order för betalning av en fordran på 10,000 €?


Svar:

Domstolen är 98.00 euro för advokat 486,00 euron.