Dotter till min man slutade just nu sin utbildning. Nu är hon gravid. Min man måste fortsätta att betala underhåll. Är hon 18?

Föräldrar är i princip är ansvariga inför sina barn fram till slutet av den första tillräckliga yrkesutbildning.

Detta innebär att hon måste nu bevisa att det sökte en ny lärlingsutbildning.

I vilken utsträckning denna förpliktelse "ovillig barn" bosatte sig, kan endast en domstol besluta.

Om gravid eller inte, är inte kriteriet.