Du ärver från endast en av äktenskap partner?

Fråga:

Hej har jag en fråga om arv lagen gånger. Är det möjligt att ärva från ett hus på sina barn, så att i en skilsmässa för att aktien inte tillhör "Scheidungsmasse"?


Svar:

Ärvt är död. Efter döden av mannen kan skilsmässa inte.

Du kan överföra ett hus under sin livstid men till sina barn, och eftersom det inte hör till en vid tidpunkten för dödsfallet, du kan inte ärva från också det.