Du hade en MRT av hjärnan som visade kronisk vit ischemiska förändringar vad betyder och hur behandlas det?

Du hade en MRT av hjärnan som visade kronisk vit ischemiska förändringar vad betyder och hur behandlas det?

Kronisk vit ischemiska förändringar, och många andra liknande klingande termer, relaterar alla till identifiering av onormal hyperintense signal foci i den vita substansen i hjärnan. Antal, storlek, mönster och distribution av anomalier, som patienten demografi och historia bidrar alla till en differentialdiagnos, whereby Röntgenläkaren läsa testet försöker tillskriva brister som en orsak. Ofta ett visst antal avvikelser noteras, som när alla kriterier beaktas, verkar vara en del av det normala spektrumet av undersökningsresultaten. Detta gäller särskilt äldre individer, där det är en gemensam bedömning. Lesioner själva är inte anledning till oro, och ingen behandling i sig är nödvändiga.