Du har digitala instrumentet klustret misslyckande på en 1986 300ZX finns det något sätt att återställa fel?

Hade samma problem med en flera år sedan. Först kolla säkringarna. Om de är ok, stänga av allt i cirka två minuter och sedan tillbaka igen fungerar ibland. Om det inte gör det, prova din närmaste Nissan återförsäljare. De digitala instrument panelerna är irriterande.
Svar #02.
Vad jag gjorde när digitala instrumentbrädan gick ut på min 1984 300zx kan fungera för dig. Monterade just till vänster om radion och till höger om kolumnen ratt, finns det en silver låda ungefär lika stor som en pocketbok. Du måste ta bort den nedre kåpan som är nedanför ratten och av ca 4 skruvar. Om du knackar på den lilla silver box med en skruvmejsel eller något sånt, skulle dash komma tillbaka. Göra det när bilen är igång. Jag skivade faktiskt en liten öppning i plastskyddet så jag kan bara peka på det utan att ta bort locket varje gång. Du kan också ta bort detta silver box eller öppna och åter löda de lösa delarna.
Svar 3
Den digitala dash och bakre vindrutetorkare kör av samma tråd. Det kan finnas en kort eller lös anslutning som körs ner drivrutiner sidan inuti panelerna tillbaka till de bakre vindrutetorkare.