Du har inte dom mot dig din domstol datum är i ett par månader du försökte be käranden för en lösning men han var ovillig kan du be om en medlare före domstolen?

Medling är allmänt frivilliga. Vissa stater har regler som kräver att du förmedlar ett fall innan du går till rättegång, men lösning krävs inte vid medling. Lagar om medling varierar av staten.