Du kan ändra den dag på en privat pension?

Fråga:

resulterande nackdelarna? En Versicherungsngestellter har sagt att ändringen av bidrag, samt utsätta bidraget inte är ett problem. Det uppstår inga extra kostnader. Kraften justeras enkelt. Ökning skulle vara något problem.


Svar:

Det finns inga rättsliga krav eller önskemål här, dvs i princip, du kan ändra nivån på betalningar från månad till månad. Prestanda beräkning baserad på de respektive saldona.

I själva verket såvida inte så inga individuella avtalsmässiga begränsningar (t.ex. antalet ändringar per året om), kan du justera det insatta beloppet i den privata pensionsförsäkringen efter behov och möjligheter.