Du kan ange en skattelättnad 2010 w / erkännande av sjukförsäkringen bidrag?

Fråga:

Hur är att starta 2010 med ett bättre erkännande av sjukförsäkringen bidrag? Du kan ange en skattelättnad på inkomstskatt kortet?


Svar:

Min kunskap saknas den finansiella administrationen heller utförandet dekret, BMF, daer borde fixa det. Jag är lika pessimistisk. Du gör men allvarligt förväg inte utan skatt! Det kommer att gå så förmodligen bara på deklarationen, så för 2010 2011. Och det blir förmodligen några, som klagar, då måste göra något finansiella domstolarna igen.