Du kan kräva en utjämning med rättsliga betalningsföreläggande?

Fråga:

Kan jag få av domstolsbeslut utjämningsreserver, frånskild mannen har erkänt, men hittills inte betalat? Eller måste jag ta en åtgärd för detta till Famiengericht? Vad menar du?


Svar:

Självklart. Jag rekommenderar för att göra det uttryckligen. Eftersom detta förfarande är den snabbaste och säkraste.