Du kan låsa för mail order att undvika mer skuld?

Fråga:

Du kan ordna att det mindre barnet på något sätt är låst för mail order. Det köper inom ramen för fickpengar, men tror fortfarande i överflöd.


Svar:

... Ja, du kan. Men det kommer inte att lösa de befintliga mitt yttrande "grundläggande problem" av den "shopping". Att göra med pengar, användning, värde, måste etc. vara mindre barnet "komma fram". Annars låser ordningen endast resultatet i att barnet finner en väg genom vänner eller andra namn att göra sin inköp leder... Och detta är inte bättre...