Dubbel ekonomisk förvaltning och andrahandskontrakt på den primära bostaden

Fråga:

Jag har en fråga angående dubbel budgetering: nämligen jag höll fortfarande min primära bostad under en studie-relaterade praktik utomlands på platsen för studien (så med föräldrarna) och under tiden har utarrenderade mitt rum inklusive möbler och kan täcka så mycket som möjligt (med låg förlust). Nu, jag var tvungen att betala men triple hyra som på platsen för studien på Rheinhof för ett litet rum. För detta, men också Vergüstung var ganska bra och som ett resultat har jag kommit på intäktssidan över gränsbeloppet för barnbidrag. Om jag men hyreskostnaderna (eller ännumerhyreskostnaden) kunde dra, skulle jag vara långt under tröskelvärdet.

Min fråga är: gör du anspråk på hyreskostnader (eller åtminstone merkostnader) i avkänningen av en dubbel ekonomisk förvaltning, även om kostnaderna som uppkommer vid den huvudsakliga uppehållet till stor del kompenseras av intäkter från de uthyrning i andra hand av igen? En partiell sub uthyrning är ja min kunskap utan problem, men där gränserna är det?


Svar:

Eftersom dessa hyreskostnader leds så professionellt, kan detta vägas mot intäkter.