Dubbelbeskattningsavtal - DBA: var kan jag hitta information?

Fråga:

Jag läste en fråga här i miljön dubbelbeskattning. Var kan jag hitta information? Jag talar om Detaljer?


Svar:

De dalen information. Ah.

Vänligen nciht ogillar, men om du är Nilsson av inte kunna hitta en DBA, vågar jag påstå, att din Rechtskentnis inte är nödvändigtvis tillräckligt att läsa sådan en DBA, att fånga och att kartlägga Vorschrften.

Annars ge upp på Google. DBA udn sedan landet. E.g. bör DBA USA då vara en länk för text på någon av de tre första sidorna.