Effekter av felaktig dränering till tätort?

Effekter av felaktig dränering till tätort?

översvämning
spridning av sjukdomar och sjukdomar
vattenföroreningar
-Om vinkling av rör och vänder inte beräknas väl, kunde du att hitta dig själv med konstant träskor från fett/soap ansamling, fryst vatten under vintern, läckor eller säkerhetskopior osv...

-Avfall av vatten från läckor eller ineffektiva justeringsinställningar (till exempel vattennivån gränsen i en toalettanken) kan höja din vattenräkning betydande belopp.

-Små omedelbart un-märkbar läckor där leder / och eller kopplingar uppstår kan orsaka skador och mögel (mycket ohälsosamt boendemiljöer) till takplattor, gips, möbler, böcker, viktiga dokument och ännu värre, kommer i kontakt med elektriska kretsar och orsaka brist vary farliga och även starta en brand.