Efter slutfört arbete till fast pris kräver kunden en timme installation med timlön!

Fråga:

mer exakta ordalydelsen i fakturan:

"för att granska vi behöver fakturera för o.a.. en plan med detaljerade timmar med timtaxa. Vi ber för kortsiktiga kommunikation."

Vad ska jag säga. Efter en dag på jobbet var gjort, hade men uppskattningsvis 3 och denna gång var tvungen att ta?

Jag kan lämna den till ett fast pris och jag måste nu beräkna en timtaxa för detta? Eller, jag behöver inte det?

Tack för svar någonsin

Med vänlig hälsning


Svar:

Om det verkligen var ett fast pris, är detta sant. Hur länge du behövt är din sak. Jag vill påminna er och således timmar ställa in avvisa en - om inte riktigt backas upp, att det var ett arbete avtalar, ett erbjudande om fast pris.