Egenföretagande och hur går det med skatt

Fråga:

Vad kan jag dra av allt som en oberoende anställd?


Svar:

Alla kostnader i samband med egenföretagande för kontexten. Såsom kontorsmaterial, studierum, PC, kostnader för resor och mycket mer.