Egenskapen finansiering termen

Fråga:

Hur lång tid bör den längsta löptid av lån för finansiering av fastigheten? Ja absolut, det är vettigt att ha återbetalat lånet före pensionsåldern, eller?


Svar:

Den kompletta skuldlättnad för ägarbebodda ETW före pensioneringen är alltid bra. Hela den tid som den / lån är känd beror på höjden av regel utrotning inkl. särskilda återbetalning. Ju högre återbetalning, ju kortare löptid. Beloppet för återbetalningen är i sin tur beroende av de medel, som kan användas för detta ändamål i det långa loppet. Det gör budgeten, inklusive tillräckliga reserver för oförutsedda utgifter - skulle jag en regel inlösen av två, på låg ränta tre eller ens fyra procent av sparade plus ränta, och en särskild rätt till återbetalning av minst fem procent p. a. av sakkunnigt. Lånet summan föreslå och rem i låneavtalet.