Eget kapital världen och Europa aktiefond - som är ett bättre alternativ?

Fråga:

Vilket är ett bättre alternativ för en säker och diversifierad placeringsportfölj - lager fond världen eller eget kapital finansiera Europa?


Svar:

Men vill du ha din kex eller choklad? Hmm...

Som medborgare i euron kommer att zon uppdrag naturligtvis fokus för sin egen portfölj i euroområdet och i euro-valuta. Dock bör du diversifiera för att omfatta andra regioner. Så kallade "global" equity menar mestadels "globala industriella länder" och utifrån MSCI World, som innehåller ca 60% Nordamerika. De är således inte riktigt global, eftersom de döljer de framväxande/frontier marknaderna. Endast ett fåtal globala aktiefonder är verkligt globala.

Med tanke på allt detta, kan en enkel blandning vara från enskilda regioner, exempel 30% aktiefonder i Europa, 30% global aktiefond, 20% eget kapital medel av framväxande marknader och 20% en bond-tung europeisk eller global blandade fond. Som kan omvandlas i en enkel besparingar plan system.

Jag skulle därför inte frågan som "antingen... eller" se, men som "både... och". Du bör Europa, världen (utvecklade länder) och framväxande marknader likadana.