Ekologer använda modeller till?

Ekologer använda modeller till?

göra förutsägelser om framtida beteende i ett ekosystem!