Elev arbeten samtidigt, måste betala skatt, undervisning kan tas bort?

Fråga:

Min vän arbetar 30 timmar per vecka utöver studierna. Så måste det väl betalar skatt hon kan få böcker och undervisning från skatten?


Svar:

Detta är när du IRS kan göra det klart att studien utförs yrkesutbildning. Sedan kan du hävda alla reklamkostnader.

När specialutgåvor, kostnaden för utbildning är bara en begränsad avdragsgill.