En delägare kan inte betala den överenskomna särskilda avgiften, måste den resterande ersättningen

Fråga:

En beslutade särskild avgift betalas inte av en delägare. Restlchen ägare måste vi skjuta på skuldbeloppet efter våra hem aktie? I det här fallet finns det en möjlighet någon gång igen för att få pengar? Många tack för din hjälp!


Svar:

Den kompletta underlåtenheten att betala delas också resterande delägare i årsredovisningen.