En diplomat som bor i det land där han är i kommunikation är?

En diplomat som bor i ett främmande land där han representerar sitt hemland kallas ambassadör.