En fond av fonder, vad betyder uttrycket "Fond i fond"?

Fråga:

Hur är det exakt med fonden av fonder - varför är det olika precis som alla andra medel? En fond av fonder, vad betyder uttrycket "Fond i fond"?


Svar:

Uttrycket "Fondernas fond" för att vara beskrivande som uttryck för "Fondernas fond", som kan nu få en tvetydig innebörd från taket-baserade solceller system.

Både fonden och fonden av fonder investerar endast indirekt via flera fonder i enskilda risker.