En förvaltare måste ta över Porto för brev till hyresgästerna på grund av hyreshöjningar,

Fråga:

en vaktmästare som skriver ett brev till en hyresgäst för leasegivaren måste anta fraktkostnaderna eller kan han be hyra avgiften?


Svar:

Förmodligen finns det ett schablonbelopp för fastighetsförvaltning - om portokostnad ingår, som reglerar enskilda kontraktet mellan ägare och ledning. På Einschreibebriefen straffas de extra kostnaderna nästan hyresvärden i domstol.