En gäldenär av mig har pengar liggande i notarien för skulder, det jag vill genomdriva en titel mot honom - hur ska jag gå vidare?

Fråga:

Jag har en titel mot en gäldenär. Detta har nu ärvt något och det finns pengar att notarien för skulder. Nu har jag skickat titeln med hänsyn till uppgifter till notarien. Gäldenärens far har bekräftat notarien att titeln inte har ännu betalats. Gäldenären ännu skuld på tingsrätten, etc. har nu fruktar jag att som gäldenären informeras, han bara ge pengar till andra fördelade så att jag får ingenting. Är det möjligt? Jag var den första som har nu kommit till notarien. Vad nästa ska jag göra och hur kan jag öka mina chanser att få mina pengar?


Svar:

Det du beskriver låter mindre arv, men snarare efter det, som far till gäldenären skulle ha gett pengarna och deponeras hos notarien, för att uppnå jämförelsevis regleringen av skuld kan.

Om man ärver det är inte vanligt, nämligen, att arvet till notarien deponeras.

Om pengar i en notarie deponeras, finns det nästan alltid villkor som måste uppfyllas för pengarna, som också alltid betalas.

Som du är skriver pengarna på notarien för reglering av skulder. Du har vidarebefordrat dina krav till notarien. Mer kan du göra för tillfället.