En har rätt till ett europeiskt sjukförsäkringskort som lagligt försäkrade?

Fråga:

En har rätt till ett europeiskt sjukförsäkringskort som lagligt försäkrade? Du måste betala för bevarandet av det europeiska sjukförsäkringskortet? Hur lång tid tar om utställningen och leverans?


Svar:

Detta kort är gratis och utställningen varar oftast precis som uppvisar ett vanligt kort. Men eventuellt utfärdande försäkringsbolaget har möjlighet att ställa ut ett tillfälligt kort till vänner genast.